header

Kombi servisi ve gelişen kombi teknolojisi

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yaşamımız boyunca en büyükihtiyaçlarımızdan ısınma sorununa tepki olarak gelişmiş bir teknoloji olan kombiler, şüphesiz ev ve iş ortamlarımızın vazgeçilmez cihazlarıdır. Kombi alırken dikkat etmeniz gereken noktaları ise bir çok madde de sıralanabilir.Tarabya kombi servisi, bu kombinin tipi, kullanılacak alanın büyüklüğü ve kullanım amacına göre değişkenlik gösterecektir.

Evinize yada işyerinize uygun olarak seçebileceğiniz 3 tip kombi çeşidi vardır. Bunlar hermetik, bacalı tip ve yoğuşmalı tip kombilerdir.

Hermetik kombiler, yanma odası olmayan bu cihazları hermetik olarak adlandırırız, bacaya ihtiyaç duymazlar aynı şekilde içerisinde bulunan yanma odaları kapalı olarak yer alır, kombi işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan havayı ek bir fan ile birlikte alır ve işlem sonrasında meydana gelen atık gazları aynı şekilde geri vermektedir. Bu cihazların kullanılabilmesi için, hava alım verim ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanması gerekir bunuda dışarıya aktarılan bir hava yolu ile sağlayabilirsiniz, etiler kombi servisi.

Bacalı tip kombiler, yanmaodasıbulunduklarıortamaboşolanvebulunduğuortamınhavasınıkullananbacabağlantısıbulunancihazlarbacalıkombiolarakadlandırılırlar.Mutlakaçekişiyerindesadecebacayabağlanmalıokunuşubulunduğuvasathavalandırılmalıdır.Banyolarokunuşuhacmi8m3’tenazolanyerlerekonmasıoranlıdeğildir.

Yoğuşmalı kombiler,butipkombilerinçalışmaprensibi,kombilerdekieşanjöryoluylaatıkdoğal gazısısının54Cdüşürülmesiokunuşubuesnadaoluşansubuharıiçindekienerjininkullanılmasıesasınadayanır. Ortaköy kombi servisiyoğuşmalıcihazlardatesisattasarımı,enerjiverimliliğiaçısındanbitimirütbeehemmiyetliolduğundankesinlikleprofesyonelkişilerceyapılmalıdır.Busistemin,sakıtısılardadahavelutçalışmasılakırtıkonusuolduğuiçin,petekmetrajınıayarlamakdaolabildiğinceönemlidir.mühimolanbenzerbaşkahusustakazankapasitesininuygunyapılmasıdır.plasmanmaliyetiözgetipleregörefazlaolduğuiçin,yoğuşmalıkombileritercihetmedenönce,güzelmüşterekbeceriçözümlemesalgılamakgenişlikyasamuameleolacaktır.

Teknolojiyi yakından takip eden firmamız haftanın tüm günleri müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensipleriyle sizlere kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermek için hazır beklemektedir. Kullanılan teknoloji ve modellerin önemli olması ile birlikte kombiler üzerinde bakım ve onarım işlemlerinin doğru ellerde yapılması da önemli bir konudur.

Tüm servis işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilir, sunduğumuz başarılı hizmetlerden faydalanabilirsiniz.